อัจฉริยะ พูดถึงเรือที่แตงโม พลัดตก

111 views 7:16 sáng 0 Comments 8 Tháng Sáu, 2022

เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ติ ดต ามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว เกี่ยวกับกระแสการจากไปของ นางเอกสาวคนดัง “แตงโม นิดา” ที่ตอนนี้ออกมาเป็นข่าวโด่งดังติ ดกร ะแ สโซเชียลมานานแสนนาน เพราะหลายๆคนต่างเ ฝ้ ารอดูการคลี่คลาย ค ดี ของแตงโม ว่าจะจบลงอย่างไร

จากกรณี ค ดี “แตงโม นิดา” ล่าสุด “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” ประธานชมรมช่ วยเหลือเ ห ยื่ ออ าชญ ากร รม ได้ออกมาเ ฉ ล ยแล้วว่ามีจริง

ไม่ใช่ค ร า บเครื่องดื่มอย่างที่หลายคนวิเคราะห์กัน โดยเจ้าได้ไ ลฟ์ส ดผ่านยูทูปช่อง “โคนัน เมืองไทย” เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยได้เ ผ ยถึงความคืบหน้าการจากไป ของนักแสดงสาว “แตงโม นิดา”

หลังจากก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ดูแล ค ดี “แตงโม” โดยระบุว่า ในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ เวลา 10.00 น. ตนจะพา “คุณแม่ภนิดา” ไปพบตำร ว จไซเบอร์

เพื่อเป็น พ ย า น ส่วนวันที่ 8 มิ.ย. จะเดินทางไปพบ อั ยก ารภาค 1 เพื่อยื่ นข้อเ รี ยก ร้ อ งให้มีการต ร ว จ ส อ บ ค ร า บ เ ลื อ ด บนเรือใหม่

หลังจากที่ทีมของตนพบ ค ร า บ บริเวณเบาะด้านขวาของหัวเรือ และส งสั ยว่า อาจจะเป็นของ “แตงโม” ซึ่งจุดดังกล่าวมีบุคคล ๆ หนึ่งอยู่ในบริเวณนั้น

นอกจากนี้ยังพบ ค ร า บ อีกหลายจุดที่ชัดเจน จึงอยากขอให้ทางอั ยก ารภาค 1 ต ร ว จค ร า บ ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ห ลั กฐ านดังกล่าวคงไม่สามารถเ ปิ ดเ ผ ยต่อสาธารณะได้

เพราะติ ดภ าพของ บุคคลๆ หนึ่งด้วย หากนำมาเ ปิ ดเ ผ ยอาจเข้าข่ายผิ ดก ฎห ม า ย P D P A ที่มีโ ท ษรุ นแ ร งได้ ผมทำงานไม่ได้หิ วแ ส ง แต่ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

วันพุธนี้ผมไม่ทราบว่าทางอั ยก ารจะให้สื่ อม ว ลช นเข้าไปดูหรือไม่ แต่ตนจะเ ปิ ดให้อั ยก า รภาค 1 ดู นี่คือเหุผลที่ตนไม่เ ปิ ดผ่านช่องยูทูปโคนัน รวมถึงเป็นห ลั กฐ านที่ใช้ใน ศ า ล เพื่อ มั ด ผู้ ต้ อ ง หา

“นายอัจฉริยะ” กล่าวว่า ส่วนการยื่ นฟ้ อ ง ค ดี ตรงนั้น ขณะนี้ทางทีมก ฎห ม า ยได้ ร่ า ง คำฟ้ อ งเสร็จแล้ว รวมถึงมีห ลั กฐ านครบถ้วนไม่ได้ต้องห ลั กฐ านจากบังแจ็กแต่อย่างใด

โดยอยู่ระหว่างรอให้คุณแม่ภนิดาต ร ว จ อีกรอบ คาดว่าจะสามารถยื่ นฟ้ อ งตรงต่อศ า ลได้ก่อนวันที่ 23 มิ.ย. นี้ “นายอัจฉริยะ” กล่าวอีกว่า

ส่วนในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ เวลา 10.00 น. ตนจะเดินทางไปที่กองป ร า บฯ เพื่อแจ้งความเอาผิ ดบุคคล ๆ หนึ่ง ในข้อหาทำล า ย ห ลั กฐ าน

และให้การเ ท็ จ โดยมีห ลั กฐ านสำคัญที่ค่อนข้างชัดเจนคือ ภาพการล้ างเรือและล้ าง ค ร า บ เ ลื อ ด ออกจากเบาะ และให้การเ ท็ จ ส่วนจะโ ด นกี่คนรอลุ้ นกัน