อั๋น ภูวนาท พูดถึงเงินของแตงโม

188 views 6:46 sáng 0 Comments 5 Tháng Sáu, 2022

เรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสแรงในกระแสโลกโซเชียล ถึงส าเ ห ตุการจากไปของนางเอกสาวคนสวย “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” ที่ยังคงเป็นที่ถ กเ ถี ยงและมีการค้นหาห ลั กฐ านต่างเพื่อนำมาพิ สู จน์ถึงส าเ ห ตุการจากไปที่แน่นอน

จากกรณี ที่ “คุณอั๋น ภูวนาท” พิธีกรชื่อดัง ก่อนหน้านั้นได้มีการพูดคุยถึง ค ดี “แตงโม” ผ่านรายการข่าวจบ คนไม่จบ ร่วมกับ “แขก คำ ผกา”

ซึ่งในขณะที่พูดคุยกันมีช่วงหนึ่งในรายการที่ “อั๋น ภูวนาท” พูดถึง “บังแจ็ค” เกี่ยวกับข้อมูลในโทรศัพท์แตงโม ที่ บังแจ็คเคยอ้ างว่ากู้ข้อมูลได้แล้ว 100% นั้น

“อั๋น ภูวนาท” เปิดใจเล่าหลังได้เห็นค ลิ ปบางอย่างในโทรศัพท์ของ “แตงโมว่า” ตนได้เห็นบาง ค ลิ ปด้วยต าตัวเอง ค ลิ ปนั้นมีการถ่ ายไว้ 3 ทุ่มกว่า ๆ

ตอนนั้นแตงโมควรที่จะอยู่บนเรือ แต่ในค ลิ ปนั้นแตงโมอยู่ที่โ ร งแ ร ม กับใครก็ไม่รู้ ไม่ได้อยู่คนเดียว ค ลิ ปนั้นมีคนถ่ ายแตงโม ด้วยมือถือของแตงโม

แล้วค ลิ ปนี้มันระบุเวลาด้วยว่าลบไปในคืนนั้น ถ้าตามข่าวก็คือลบหลังจากตกเรือ ใครก็ไม่รู้ที่ถือโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ลบ แต่ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการพิ สู จน์ก่อนว่าวันเวลาของการถ่ ายค ลิ ปนั้นจริงหรือเปล่า

ถ้าจริงตนมองว่ามันคงจะเป ลี่ ยน ค ดี ไปเยอะมาก เป็นห ลั กฐ านที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน ช่วงนี้ตนไม่ได้ติ ดต ามเรื่องนี้ จนกว่าค ลิ ปนี้จะได้รับการพิ สู จน์ว่าจริงหรือไม่จริง

ถึงจะทำให้เรื่องนี้เคลื่อนที่ ถ้าไม่งั้นระหว่างนี้รู้สึ กว่ามันค่อนข้างเหมือนเป็นการข ายข่ าว ทุกคนเดินหน้าเพื่อเ ลี้ ยงกร ะแ สกัน

“อั๋น ภูวนาท” กล่าวว่า ค ลิ ปที่ตนเห็นเป็นค ลิ ปที่บังแจ็คอ้างว่าเป็นค ลิ ปที่แตงโมถูกถ่ ายในวันเ กิ ดเ ห ตุ แต่มันก็ไม่สามารถยืนยันวันเวลาได้ ซึ่งค ลิ ปนี้เขาบอกว่าส่งให้คนนั้นคนนี้ดูตามข่าว

ในวันที่บังแจ็คให้ตนดูค ลิ ป เป็นวันที่ตนสั มภ าษณ์ในรายการข่าวของตน ตนก็พูดกับบังแจ็คตรง ๆ ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเครดิตมาก พูดด้วยความสุภาพ

แต่ในขณะที่รายการจะจบ เขาได้บอกตนว่าอย่าเพิ่งวางสาย เขาจะเปิดข้อมูลให้ตนดูโดยที่ตนไม่ได้ขอ พอจบรายการเขาก็รอจริง และเขาก็ได้วิ ดี โ อ ค อ ล พร้อมกับหยิบโทรศัพท์แตงโมมาโ ช ว์ให้ดู ว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง

โดยเปิดให้ดูทีละหน้า เขาสามารถเข้าถึงโมบายแบงก์กิ้งแตงโมให้ดูด้วย คาดว่าคงเป็นรหัสเดียวกันกับเปิดเครื่อง ซึ่งเขาได้มา แต่ไม่มี เ งิ นในบั ญ ชี แล้ว