แม่แตงโม นิดา พูดถึงเต๊ะ ศตวรรษ

36 views 1:42 chiều 0 Comments 30 Tháng Ba, 2022

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่โด่งดังในกร ะแ สโซเชียลเป็นอย่างมาก สำหรับข่าวการจากไปของ “ส าวแตงโม นิดา” ดารา-นักแสดงสาวคนดัง ที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เธอได้พลัดตกเรือ จมแม่น้ำเจ้าพระยา และทำให้หลายๆคนต่าวส งสั ย กับการจากไปของนางเอกสาวคนดัง

แตงโม นิดา

ล่าสุดทาง “เต๊ะ ศตวรรษ” ได้ออกมาโพสต์ข้อควาระบุว่า เป็นกำลังใจให้คุณแม่แตงโมเสมอนะครับ ไม่ว่าจะยังไง

แตงโม นิดา

ผมและพี่น้องคริสเตียนทุกคนจะอธิษฐานเผื่อคุณแม่ต่อไป เราเข้าใจถึงแ ร งก ดดั นจากทุกฝ่าย

คำแ น ะนำมากมายจากทุกทิศ ขอบคุณคุณแม่ที่ให้ผมได้เป็นตัวแทนในการสั งเ ก ตก ารณ์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

แตงโม นิดา

และผมก็ได้อุ ทิ ศ ตั วทำอย่างสุดกำลังไม่ข าดไม่เกิน ทำให้ผมได้เ ห็ นคำตอบ และก่ อคำถามในบางสิ่ง สาระสำคัญที่ผมได้รู้ มันไม่ใช่สีข าวหรือดำเสมอไป

แตงโม นิดา

พวกเรารักแตงโม และผมก็คิดว่าไม่มีใครรักแตงโมมากไปกว่าคุณแม่แล้ว ผมสั มผั สได้จริงๆ มันอาจไม่เหมือนกับความคาดหวังจากสังคม

น้องแตงโม นิดา และคุณแม่

ที่อยากเห็นทิ ศทาง และการแสดงออกในแบบที่พวกเขาต้ องก าร แต่ผมก็ยังคงเ ชื่ อแบบนั้นจากการได้นั่ งม อ งจ้ องต าและฟังคุณแม่เล่าถึงแตงโมตอนเด็ก ตอนโต

และตอนกลับไปสู่ฟ้าสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องโ กห กใดๆ คำว่าความยุ ติ ธ ร ร มที่คุณแม่อยากเ ห็ นผมก็เ ชื่ อว่าคุณแม่ต้องการแบบนั้นจริงๆ

และผมก็รู้ได้ว่าคุณแม่เห นื่ อยขนาดไหน ทั้ง ค ดี และกับสังคมอ อนไ ลน์มันไม่ง่ายและมันคือเรื่องจริงที่ผู้ห ญิ งคนหนึ่งต้องถูกจ้ อ งม องและค าดห วั งจากคนนับล้าน

เต๊ะ ศตวรรษ

ต่อมาแม่แตงโมได้เ ผ ยถึงส าเ ห ตุที่ถ อ ด “เต๊ะ ศตวรรษ” ออก ซึ่งคุณแม่แตงโมยื นยั นว่าไม่ได้เป็นญาติของทั้งฝ่ ายพ่อหรือแม่แตงโม

แต่เป็นคนที่ท่านธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ เสนอให้เป็นตัวแทนเพราะรู้จักกับหมอพรทิพย์

ล่าสุด “เต๊ะ ศตวรรษ” ซึ่งตอนแรกได้มีโ อก าสเข้าไปร่วมสั งเ ก ตก ารณ์ ร่วมกับ หมอพรทิพย์

ก็ออกมาเค ลื่ อนไหวแล้ว โดยดารานักร้ องชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเ ฟ ซบุ๊ ก

Suttawat Hamtaro Settakorn ระบุว่า เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป ย า ก อ บ‬ ‭4:17‬