ผลงานของ ต้น ณรา

37 views 5:04 sáng 0 Comments 28 Tháng Ba, 2022

วงการเพลงเพื่อชีวิตเ ศ  ร้า สู ญ เ สี ย “ต้น ณรา” โ ค วิด ค ร่า ชีวิต แฟนเพลงแห่อา ลั ย

วันที่ 27 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วงการเพลงต้อง สู ญเ สี ย ต้น ณรา ศิลปินเพื่อชีวิตไปอีก 1 คน

เจ้าของผลงานเพลง “เด็ดดอกฟ้า” หลังเพจเฟซบุ๊กรถไฟดนตรีโพสต์แจ้งข่าวการเ สี ย ชี  วิ ต ของ ต้น ณรา สา เห ตุมาจากติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด

โดยระบุข้อความว่า  อา ลัย  ต้น ณรา เ สี ย ใจ เ สี ย ดาย การสู ญ เ สี ย คนดนตรี ต้น ณรา หนุ่มนครพนม

เ สี ย ชี วิ ต จาก การติด โ ค วิ ด เนื่องจากป่ ว ย ด้วย โร คหั วใ จอยู่แล้ว

จึงเ สี ย  ชีวิ ตด้วยอ าก าร หั วใ จ ล้ม เห ลว  ต้น ณรา ศิลปินเพื่อชีวิต

ผู้มีเสียงร้องนุ่มนวล และแต่งเพลงได้ยอดเยี่ยม

นอกจากได้ดนตรีที่ละเมียดละไมจาก หนู มิ เตอร์ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก ชาง ซาไก มอบเพลงเด็ดให้ในอัลบั้ม เด็ดดอกฟ้า

ต้น ณรา จากไปแล้ว เหลือเพียงผลงานในอัลบั้ม เด็ดดอกฟ้า ที่ฝากไว้ให้แฟนเพลงได้ชื่นชมตลอดไป

ขอให้ไปสู่สุคติ สู่ภพภูมิที่สุขสงบตลอดนิรันดร์กาล