เปิ้ล จารุณี ตามหาพ่อ

26 views 9:47 sáng 0 Comments 25 Tháng Ba, 2022

เรียกได้ว่าเป็นดารา-นักแสดง นักร้องและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ “เปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์” ดารา-นักแสดงฝีมือคุณภาพ เธอโลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน และมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่อง

เป็นดารา-นักแสดงชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ “เปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์” มุ่งหวังที่เพียงสักครั้งจะได้พบกับคุณพ่อแท้ๆ

จากจุดเริ่มต้นจากความรักและความห่วงใยของเพื่อน อย่าง “คุณจิ๊ อัจฉราพรรณ” ที่ทั้งสองสนิทสนมกันจากการแสดงละครเรื่อง คือหัตถาครองพิภพ

จากที่ตอนแรก คุณจิ๊ และ คุณปรียานุช พยายามละลายพฤติกรรม ของคุณจารุณี เพื่อที่จะได้แสดงละครร่วมกันอย่างเข้าขายิ่งขึ้น

เนื่องจากทุกครั้งที่ ถ่ า ย ทำเสร็จ คุณจารุณีมักจะห ล บไปอ่านบทเงียบๆคนเดียว ไม่ยอมทานข้าวกันกับเพื่อนๆนักแสดง

เมื่อเริ่มสนิทสนม กลับเป็นคุณเปิ้ล จารุณีเองที่พูดเรื่องราวของเธอ ทั้ง ชี วิ ต การทำงาน และสิ่งเดียวที่เธอปรารถนา

คือการได้พบ”พ่อ” “ตอนนั้นมีรูปพ่อเล็กนิดเดียว เราก็เอามาวาดเป็นรูปใหญ่ ๆ ติ ดไว้ข้างฝา กลับมาไม่มีใครก็คุยกับภาพของพ่อ

ใจคิดเสมอว่าวันหนึ่งเราคงได้พบกัน คิดมาตลอด” คุณจารุณียอมรับว่า ชี วิ ตในวัยเด็กนั้น เป็นช่วงที่ลำ บ า ก มาก

และต้องอาศัยอยู่กับญาติ ๆ ไปพร้อม ๆ กับการทำงานหาเลี้ยงครอบครัว จนกระทั่งตอนอายุ 17 – 18 ปี เธอก็ได้พบกับรูปของคุณพ่อ

ที่ทำงานอยู่แอร์ฟรานซ์ จึงยึ ดพ่อจากรูปกระดาษเป็นที่พึ่งทางใจโดยไม่รู้ตัว แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่คุณเปิ้ล จารุณี ประสบความสำเร็จ

และมีชื่อเ สี ย งแล้ว ในฉากหน้า เธอเป็นราชินีหนังจอเ งิ น แต่ในฉากหลังก็ใช่ว่าชี วิ ต ของเธอจะงดงามเช่นเดียวกันกับหน้าฉาก

“ตอนเป็นวัยรุ่นทำงานหนักมาก เวลาที่ควรพักก็ไม่ได้พัก ต้องท่องบท ต้องแสดงหนัง เพราะเราต้องรับผิ ดชอบหาเลี้ยงครอบครัว

ถ้าเราเป็นอะไรไป คนข้างหลังก็ลำบาก ผลก็คือเราเป็น โ ร ค ต่ อ ม ไ ท ร อ ย ด์เป็น พิ ษ ค อ บ ว ม ซึ่ง โ ร ค ดังกล่าวสร้างปั ญห าให้เราห นั กมาก

ตอนที่ยกกองไปถ่ า ยห นั งต่างจังหวัด แล้วตอนเช้าที่จะต้องไปถ่ า ยกับฉากพระอาทิตย์ขึ้น เรากลับตัว บ ว ม จนเรากรี๊ด ใส่เสื้อผ้าไม่ได้

แสดงไม่ได้ คนทั้งกองก็ฉุ นเ ฉี ยว โกรธเรากันหมด ใครที่บอกว่าเราสำคัญ รักเราห นั กหนาก็หมางเมิน ก ดดั นมาก”

จากชี วิ ตครอบครัว และการทำงานทำให้ คุณเปิ้ล จารุณีเริ่มเป็นคนเก็บเ นื้ อเก็บตัว จนกระทั่งได้คุณจิ๊มาเปิดหั วใ จของเธออีกครั้ง และเมื่อพูดถึงครอบครัว คุณเปิ้ล จึงบอกว่านำรูปของคุณพ่อที่ไม่เคยพบหน้ามาให้คุณจิ๊ดู

“ขอให้ฉันหาคุณให้พบเถอะนะ ลูกคุณลำ บ า ก มากมาชั่ ว ชี วิ ต แล้ว ให้เขาได้พบคุณ ให้เขาได้มีความอบอุ่นใจเหมือนคนอื่นที่มีครบพ่อแม่” คุณจิ๊ คิดเมื่อเห็นรูปชาวตะวันตกห น้ าต าดีที่มีเค้าใบห น้ าไม่ต่างจากคุณจารุณีแม้แต่น้อย

“คุณจิ๊ อัจฉราพรรณ” ช่วยคุณจารุณีค้นหา จนทราบว่า บิดาของคุณเปิ้ล นั้นคือ Mr. Desneiges (แฟร์น็อง เดส์แน็ช) และทั้งสองก็ได้มีโ อก าสเดินทางไปที่ ฝรั่งเศส เพื่อพบกันกับคุณพ่อ แฟร์น็อง เดส์แน็ช ผู้ช ายที่ ภ า ย ห ลั งก็ได้ทราบว่าตนเองเป็นพ่อแท้ๆ

ของคุณจารุณี จากในตอนแรกนั้นเป็นเรื่องที่น่าปร ะห ล า ดเหลือเกินที่จู่ๆพ่อลูกที่ห่างกันไปเกือบ 35 ปี มาพานพบ แต่ด้วยสายสั มพั นธ์ก็ทำให้ทั้งคู่ค่อยๆเชื่อมโ ย งเข้าหากัน “จำไว้ตลอดเวลานะว่ามีพ่ออยู่ฝรั่งเศส ถ้าฉันจากไปคงจะไปเ ยี่ ย มห ลุ ม ศ  –  พ ฉันบ้าง”

คุณพ่อ แฟร์น็อง เดส์แน็ช บอกกับคุณเปิ้ลบุตรสาว และหันมาบอกคุณจิ๊ว่า “ฉันรักจารุณีมาก ฝากดูแลด้วย อย่าทอดทิ้งจารุณีนะ อัจฉราพรรณ” คุณจิ๊ตอบกลับว่า “แฟร์น็อง ฉันสัญญา”

แต่สำหรับข้าพเจ้านั้นกลับมองว่านั่นมิใช่สิ่งที่ดีที่สุดของคุณเปิ้ล จารุณี ตลอดชีวิตการทำงานของคุณเปิ้ล จารุณีนับว่าเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่ง เธอได้รับรางวัลในการแสดงจนแทบจะสร้างห้องไว้เพื่อเก็บรางวัลได้ แต่มิได้การันตีว่าเธอจะมี ชี วิ ต ที่ดี

พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า “การมีกัลยาณมิตรนั้น เป็นทั้งหมดของการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ” สำหรับข้าพเจ้านั้นสิ่งที่ดีที่สุดของคุณจารุณี ก็คือการพานพบและได้คบหากันกับ คุณจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ขอคารวะ กัลยาณมิตรอันประเสริฐ