ไฮโซปอ ขอกราบแม่แตงโม

26 views 4:43 sáng 0 Comments 1 Tháng Ba, 2022

เรียกได้ว่าสร้างความตกใจให้กับเหล่าบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิง และแฟนคลับเป็นอย่างมาก กับข่าวการจากไปของ ดารา-นักแสดงสาวคนสวย “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” ที่เ กิ ดเ ห ตุก ารณ์ไม่คาดคิดเ กิ ดขึ้นเมื่อ “สาวแตงโม นิดา” เ กิ ดพลัดตกจากเรือ

แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์

แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์

“นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์” หรือ “ไฮโซปอ”  “น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสด” หรือ “กระติก”  “วิศาพัช มโนมันรัตน์” หรือ “แซม”  “นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร จ๊อบ”

แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์

มาออกรายการโหนกระแส ดำเนินการรายการโดยพิธีกรดัง “หนุ่ม กรรชัย” โดยเ ปิ ดใ จและส อ บถ ามถึงปร ะเ ด็ นของส งสั ย ถึงเ ห ตุก ารณ์บนเรือ

แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์

แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์

ก่อนดาราสาว “แตงโม นิดา” จะตกเรือและจากไปในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่วันนี้ “นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์” หรือ “โรเบิร์ต” ไม่ได้มาออกรายการด้วย เนื่องจากเพิ่งเข้าโร งพย าบ าล

แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์

ช่วงนี้ไฮโซปอเ ปิ ดใ จว่า ก่อนหน้านี้พยายามติ ดต่ อแม่ของแตงโม อยากไปพบ โดยก่อนหน้านี้โทรไปข อโ ท ษและแสดงความเ สี ยใ จแล้ว แต่คุณแม่ต้องไปพบตำ ร ว จ

แต่หลังจากนี้จะขอไปแสดงความเ สี ยใ จและข อโ ท ษกับคุณแม่ ในฐานะเจ้าของเรือและเป็นกลุ่มเพื่อนคนสุดท้าย ตนมีลูกและเข้าใจความรู้สึ ก เข้าใจคุณแม่และน้อมรับความเ สี ยใ จตรงนี้

ขอให้คำมั่นกับแม่แตงโมว่า ตนและเพื่อนจะดูแลงาน ศ  –  พ จะดูแลคุณแม่ เสมือนเป็นลูกคนหนึ่ง จะดูแลไม่ให้น้อยกว่าที่แตงโมดูแล ขอให้คำมั่นกับทุกคนที่ดูรายการอยู่

เมื่อถามถึงเรื่องเ งิ นเ ยี ย วย า ไฮโซปอ กล่าว ตนเ ยี ย วย าทุกอย่าง ตนและเพื่อนเราคุยกันแล้วจะดูแลอย่างเต็มที่

ขอกราบคุณแม่แตงโม รวมถึงแฟนคลับและประชาชน ตนเป็นเจ้าของเรือ

และเพื่อนที่อยู่กลุ่มสุดท้าย ขอแสดงความเ สี ยใ จที่ส ร้ างปั ญ ห าให้กับเพื่อนๆ

และคนหลายหน่วยงาน สุดท้ายอยากจะปร ะก าศว่า

จะดูแลแม่ของแตงโมอย่างเต็มที่ โดยยังเตรียมจะบวชถวายบุญให้กับแตงโมด้วย