หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ให้กำลังใจ น้ำฝน กุลณัฐ

น้ำฝน กุลณัฐ ติ ด  โ ค วิ ด พร้อมสามี เล่าประสบการณ์แ พ้ ย า หนักมาก

ออกมาเปิดใจครั้งแรก หลังตรวจพบ เ ชื้ อโ ค วิ ด -1 9 และเข้ารับการรัก ษ าตัวเองจนหายดี

สำหรับนักแสดงสาว น้ำฝน กุลณัฐ โดยเธอเล่าว่า เธอและสามี ตรวจพ บ เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9

และได้เข้ารับการรั ก ษาตั วที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขณะที่ลูกสาว น้องทาเรีย และพี่เลี้ยง ไม่ติ ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด- 1 9 ก็ กั ก ตัว เป็ นเวลากว่า 14 วัน

โดยน้ำฝน เล่าว่าไม่รู้ว่าติ ดมาจากไหน เพราะอยู่แต่ตามชายหาด และอยู่กันเอง เพื่อนที่พบเจอก็ไม่มีใครเป็น และยืนยันว่าไม่ได้ปิดข่าว แต่เพราะตอนนั้นใช้เวลารั ก ษ า ตัวเองอยู่

ส่วนอาการของ น้ำฝนนั้น ไม่มี ไ ข้สู งแ ต่มี อ า กา รไอ และน้ำฝนที่แพ้ยาฟาวิพิราเวียร์ อาการคือค ลื่ นไส้ อ้วก ทานข้าวไม่ลง

เนื่องจากมีอาการเ ค รี ย ด ด้วย ช่วงที่ รัก  ษา ตัว อยู่ก็เวียนหัว ลุกกินข้าวก็ลำบาก

เพราะแ พ้ ย า หนัก แต่สามีไม่แพ้ ซึ่งคุณหมอบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติมาก

ซึ่งตอนนี้ น้ำฝน ได้ออกจากโรงพยาบาลมาวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา

เธอและสามีรักษาตัวจนครบกำหนดก็ปลอ ด ภัย ดี ไม่มีลง  ปอ ดและไ ม่มีแทรกซ้อนใดๆ

ลูกก็ปล อดภั  ยดีหลังจากผ่านมา 14 วัน เช่นกัน

ทั้งนี้เธอยังได้เขียนข้อความระบุว่า …แชร์ประสบการณ์เป็นโ ค วิ ด ค ร้า..My C  V   experience!! Me and my husband had C v 19 in Phuket but our daughter didn’t get it. Both of us had mild symptoms fever, cough and we were va c ci n ated by S in op ha r m. But when I was treated, I had bad reaction symptoms from Fa vi pi r a vi r m ed ici ne. which were nausea, dizziness, and vomiting for almost 7 days. Now!we have been recovered. Take care every one.…

Related Articles

Back to top button