หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ณวัฒน์ ประกาศ

จากที่เคยเป็นประเด็นในโลกโซเชียลมานั่นล่าสุด  ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากเงียบไปได้สักพักนึง

จาก ก ร ณี ข่ า วที่ทางด้าน “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

เ จ้ า พ่ อ เวทีนางงาม ได้ออกมา ป ร ะ ก า ศ ยุ ติ บทบาทหน้าที่พิธีกรใน “รายการครัวคุณต๋อย”

หลังดำเนินรายการมานานถึง 8 ปี โดย ส า เ ห ตุ ที่ทำให้ทางด้าน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล นั้น ยุ ติ บ ท บ า ท นั้น

มาจากเจ้าตัว โ ก ร ธ ที่มีผู้ใหญ่ในรายการส่งข้อความมาให้ ห ยุ ด การกระทำ พ า ด พิ ง ถึ ง บุ ค ค ล ที่ 3

เนื่องจากเป็นสปอนเซอร์หลักในรายการ ทำให้ เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ พ อ ใจ  และ ล า อ อ ก ในที่สุด

ต่อมาทางด้าน “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”

ก็ยัง ฟ า ด ไ ม่ ห ยุ ด  ออกมา ป ร ะ ก า ศ ข อ ล า อ อ ก อี ก 2 รายการได้แก่รายการ “ทูเดย์โชว์” และรายการ “เพชรรามา”

ถือว่าเป็นการล้างหน้าผมออกจากทีวี 100% เพื่อฝากขอบคุณ พี่ น้ อ ง พิ ธี ก ร อ ย่า ง อาต๋อย ไตรภพ โก๊ะตี๋ อารามบอย และ เอ๊าะ กีรติ

ล่าสุดทางด้าน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ได้ไอเดีย ผุ ด ร ายการใหม่ขึ้นมา

หลังจากที่เจ้าตัวได้ประกาศ ข อ ล า อ อ ก จ า ก ก า ร ทำ ห น้ า ที่พิธีกรทีเดียว 3 รายการรวด

โดยรายการใหม่ของ ณวัฒน์ นั้นมีชื่อว่า โหนกะแฉ

และประเดิมเทปแรกด้วยการสัมภาษณ์ ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ไฮโซลูกนัท นั่นเองจ้า เรียกได้ว่าเทปแรกก็ปังสุดๆ

ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ายอดวิว EP.1 ของรายการ โ ห น ก ะ แ ฉ

นั้นต้องบอกเลยว่าปังมาก เพราะหลังจากที่ Ep.1 ได้ปล่อยไปเพียง 3 ชั่วโมง ก็มียอดวิวคนดูถึง 2 . 5   แ ส น ค รั้ ง ก ด ไ ล ค์   2 . 5   ห มื่ น ค รั้ ง แสดงความคิดเห็นอีก 7.9 พัน ค อ ม เ ม นต์

และเชื่อว่ายอดวิวจะต้องพุ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกแน่นอน ซึ่งต้องบอกเลยว่านาทีปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ และสมศักดิ์ศรีหลังประกาศลาออกจากรายการทีวี 3 รายการรวด

Related Articles

Back to top button