หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ให้กำลังใจ ทีมบุ๋ม ปนัดดา…

เ ศร้ า! “บุ๋ม ปนัดดา” โพสต์แจ้ง สู  ญ เ สี ย  ทีมกู้ภัย จาก อุ  บั ติ เ หตุรถ ยนต์ตัดหน้าเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

ซึ่ง “บุ๋ม ปนัดดา” ได้เล่าเรื่องเ ศ  ร้านี้ในอินสตาแกรมส่วนตัว boompanadda “ข่าว เ ศ ร้ าของวันนี้ กู้ ภั ยจิตอ าสาป ระส บ อุ บั ติ เห ตุ เ  สี ย  ชี วิ ตระหว่างรับ-ส่งผู้ป้ ว ย โ ค วิ ด

“ข่าวเ ศ ร้ าวันนี้ เรา เ สี ย มังกรไป 1 ราย มั ง ก รอำ เภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ รับผู้ป่  ว ย  โ ควิ ดจ ากกรุงเทพ กลับมารักษาตัวที่ชัยภูมิ เกิด อุ บั ติ เห  ตุเพราะมีรถยนต์ออกมาตัดหน้า

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเฟรมด้วยนะคะ #กู้ ภั ยมังกร”

ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิง และชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความเ สี ย ใจกับเหตุการณ์นี้กันอย่างมากมาย

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า ทีม กู้ ภั ย เ กิ ดอุ บั ติ เห ตุ    ชาวเน็ตแห่ห่วงหลัง ‘บุ๋ม’เผยรู ปร ถ พยาบ าลพั บ ยั บ  เพราะหั ก ห ล บพ ลิ ก ค   ว่ำระหว่า งส่ งผู้ ป่วย

ถือเป็นอีกหนึ่งรูปที่หลายคนเห็นแล้วห่วงและพากันออกมาสอบถามสาว บุ๋ม ปนัดดา นางงามและพิธีกรคนดังทันที


หลังล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์รูปของร ถพ ยาบ าลที่ เ กิ ด อุ บั ติเ ห ตุ พ ลิ กค ว่ำ พั ง ยั บบนถนน โดยสาวบุ๋มเล่าว่า

“รถพย าบ าลเร าพั งไป 1 คันแล้วค่ะ เมื่อคืนนี้ตรงโคราช เรากำลังไปส่งคนไข้จากกรุงเทพฯไปมหาสารคาม


เนื่องจากมีรถบรรทุกพ่วงที่เบรกกะทันหันแล้วทำให้รถเป็นทุกที่ตามหลังมาหักหลบออกมาทางรถพยาบาล

ทำให้รถของเราต้องเบรกกะทันหันหักหลบแล้วก็เลยพ ลิ ก ค ว่ำ


คนไ ข้ มี รถพ ยาบ าล จากโ ค ร าช นำส่งต่อ ตอนนี้คนขับและทีมงานไม่ได้เป็นอะไรมาก โ ล่ ง อ ก ไปเปลาะนึง


ป.ล. ผู้ ใ   ช้ ร ถ ใช้ ถ น น  ได้โปรด ร ะ มั ด ร ะ วั งร ถ พย าบ า ล ด้วยนะคะ ขอร้อง”

พอมีการลงรูปไปปุ๊บ ชาวเน็ตก็มาให้ กำ ลั ง ใ จ และ ภ า ว น าให้ไม่เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี้อีกมากมาย

ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินสตาแกรม @boompanadda

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button