หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

หนุ่ม บอกกับพลเมืองดี

หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ล้ม ตะ โก น ห้ า มไ ม่ให้พลเมืองดีเข้ามาช่วย “อย่ามาใกล้ผม ผมติ ด โ ค วิ ด”

“อย่ามาใกล้ผม ผม ติ ด โ ค วิ ด ”  กู้ ภัยขอบคุณที่ไม่ปกปิดข้อมูล

(1 ส.ค.64) มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย อ.กบินทร์บุรี

ได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับผู้ได้ รั บ บ า   ด เ จ็ บ เ ห ตุ ม อเ ตอร์ไ ซ ต์ บริเวณถนน 304 ระบุข้อความว่า

“#ขอบคุณที่ไม่ปกปิดข้อมูลพวกเรา ผู้บา ดเ จ็ บ ติ ด เ ชื้ อc d- 1 9 วันที่ 01/08/2564 เมื่อเวลา 09.20 น.

ศูนย์วิทยุมูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ได้รับแจ้งมีอุ บั ติ เ ห ตุ บนถนนสาย 304 กบินทร์บุรี- มุ่งหน้านครราชสีมา ช่วงบริเวณ ช่วงบริเวณสะพานโค้งห้วยกระบอก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์วิทยุมูลนิธิสัจจะได้จัดกำลังอาสาส มัค รกู้ ภั ย ออกตรวจสอบในที่เ กิ ดเ ห ตุ ในที่เ กิ ด  เ ห ตุ พ บ รถมอเตอร์ไซค์ Honda สีแดง ทะเบียน 2กฌ4949 ระยอง เ สี ย หลักล้ม

ในที่เกิดเ ห ตุ มีผู้ได้รับบาด เ จ็ บชา ย 1 ราย ผู้ได้รับ บา ดเ จ็ บ มีบ า ด แ ผ ล ถล อ กตามร่างกาย ขาขวาผิดรูป และ เ จ็ บ ป ว ด ตามร่างกาย #ผู้ได้รั บบ า ด เ จ็ บ อาการยังรู้สึกตัวดี

อาสาสมัค รกู้ ภั ย ได้สอบถามข้อมูลผู้ได้รับบ า ด  เจ็ บ (ผู้ได้รั บบ า ด เ จ็ บได้บอกว่าตน ติ ด เ ชื้ อ c d-19 กำลังจะเดินทางไปรัก ษ าตั วอยู่ที่บ้านเกิดชัยภูมิ)

แต่ได้มาเ  กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ก่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในจุ ดเ กิ ด เ ห ตุ

อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ อาสาส มั ค ร กู้ภั ย สัจจะ ว.4 ในที่เกิด เ ห ตุ ผู้บังคับบัญชามูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านทุกนายที่ออกปฏิบัติหน้าที”

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ รายงานเพิ่มเติมว่า หลังเกิดอุ บั ติเ ห ตุ ผู้ บ า ด เ จ็ บ ตะโ กนไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้

เนื่องจากมีพลเมืองดีจะเข้ามาช่วย บอกว่าตนเองเป็นผู้ติ ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด ที่กำลังเดินทางจากชลบุรีเพื่อไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่ชัยภูมิ

โดยทางกู้ ภั ย ได้ติดต่อให้ทีม สก๊ อตแต่งชุด PPE เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโร งพ ยาบ าล ตามขั้นตอนต่อไป

Related Articles

Back to top button