หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ให้กำลังใจ เอ๊ะ-ชมพู่

ผ ล ต ร ว จ ออก แล้ ว!  ลูกทั้ง 3 คนของ “เอ๊ะ จิรากร” ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19

กรณีที่นักร้องดัง “เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์”ออกมาประกาศว่าตนเองและภรรยา รวมทั้งย่ าขอ งภรรยา ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด- 1 9 ขณะที่ลูกๆ ทั้ง 3 คนกำลังรอตรวจหา เ ชื้ อ

ล่าสุดเพจ one บันเทิงได้รายงานว่า ผลตรวจลูกๆ ทั้งสามคนของเอ๊ะ จิรากรออกมาแล้ว

โดยระบุว่าติ ด เชื้ อโ ค วิ ด- 1 9 ทั้ง 3 คน

ตอนนี้ทุกคนได้รับการรักษาอยู่ในการดูแลของแพทย์

เบื้องต้นรักษาตามอา ก า ร ขณะที่นักร้องดังมีไข้อ่อนๆ จมูกได้กลิ่น ไอเล็กน้อย ส่วนภรรยามีไข้และไอหนัก

สถานการณ์การแ พร่ ร ะ บา ดของ  ไ ว รั ส โ ค วิ ด-19  ในประเทศไทยยั งคงวิ  กฤ ติอย่างหนัก

จำนวนผู้ติด เ ชื้ อ ยอดหลักหมื่นอัพทุกวัน

ล่าสุดนักร้องชื่อดัง เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ ก็เป็นอีกหนึ่งในคนวงการบันเทิงที่ออกมาประกาศว่าตัวเอง ติ ด โ ค วิ ด -1 9 พร้อมกับ ชมพู่ วรัญญา บุญล้ำ ภรรยา

โดยไปตรวจโ ค วิ ดที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ก่อนจะทราบผลว่าเป็นบวก คาดว่าน่าจะติดจากคุ ณย่ าข องภร รยาที่ได้รั บ เ ชื้ อ  จา กต ลาดสดหน้ามบ.

ซึ่งตอนนี้ เอ๊ะ จิรากร ได้กั ก ตั วและรอคิวเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล ขณะที่คนที่บ้านกำลังรอตรวจหา เ ชื้ อ

โดย เอ๊ะ จิรากร ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความระบุว่า

“ผมเ สี ย ใ จกั บเ ห ตุ การณ์ที่เกิดขึ้นครับ แม้จะพยายามป้องกันและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ที่บ้านผมมีทั้งเด็กและคนแก่ ผมจึงออกไปนอกสถานที่แค่เฉพาะที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

*** ภรรยาของผมป่ ว ย มาได้ 3 วัน วันที่ 28 จึงพาไปตรวจที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง (ทั้งผมและภรรยาไม่มีการพบและสัมผัสก ลุ่ม เ สี่ย งหรื อผู้ติด เ ชื้ อ แต่อย่างใด) แต่อาการของภรรยาผมเข้าข่าย ทาง รพ. จึงแนะนำให้นัดตรวจ c d รวมทั้งผมไปด้วยพร้อมกัน แล้วเมื่อช่วงค่ำ ทาง รพ. โทรมาแจ้งผลว่าเป็น Positive ทั้งคู่

ผมขอชี้แจงเป็นส่วนๆ นะครับ – ผมทำงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ จึงไม่มีการรวมกลุ่มใดๆ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่ผ่านมา – สำหรับค่ายเพลง เทปที่ออนแอร์เป็นการถ่ายทำไว้ล่วงหน้า 1 เดือนแล้ว

Timeline 22-24 ก.ค. ผมอยู่ที่บ้าน 25 ก.ค. นำอาหารไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่สถานีกลางบางซื่อ 26 ก.ค. ขนของย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วยรถส่วนตัว มีแค่เพียงคนในครอบครัวช่วยขนย้าย ไม่มีคนนอกหรือใครมาพบ มาสัมผัส ย้ายของเข้าบ้าน ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมใดๆ นอกเขตรั้วบ้านตัวเอง 27-28 ก.ค. จัดของอยู่ในบ้าน 29 ก.ค. ไปตรวจ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งตามคิวที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า ทราบผลตอน 19.00 น.ว่า positive ทั้งคู่

** หมายเหตุ จากการเรียบเรียง timeline แม้ไม่ได้พบเจอกลุ่มเ สี่ ย งเลย แต่คาดว่าน่าจะได้รับ เ ชื้ อ มาจากคุณย่าของภรรยา ที่มีอาการเป็นไ ข้มาก่อนคนแรก ซึ่งนับจากวันที่เป็นจนถึงตอนนี้อาการคุณย่าปกติมากๆ ทุกอย่าง มีแค่ไ ข้ขึ้นใน 2 วันแรกเท่านั้น พอได้พูดคุยสอบถามคุณย่า ซึ่งพักที่บ้านอีกหลัง แต่จะมาหาหลานๆ ทุกวัน คุณย่าก็แจ้งว่า ท่านไปแค่ตลาด ส ด ห น้า  มบ. แค่เพียงที่เดียวเท่านั้น หลังจากที่ทราบผล ก็ทำการตรวจเบื้องต้นเองที่บ้านด้วยวิธี swab ให้คุณย่า ผลคุณย่าก็เป็น positive

Related Articles

Back to top button