หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

รับไม่ได้กันทั้งโซเชียล สธ.ต้องเคลียร์ ด่านหน้าตกขบวนเพียบ ไม่ได้ฉีดไฟเซอร์

วันที่ 31 ก.ค.2564 วิจารณ์สนั่น หลังบุคลากรทางการแพทย์ ได้แชร์มติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการ วัคซีน โควิด ไฟเซอร์ (Pfizer) ปรากฏว่า ไม่มีเข็ม 1 รวมถึงหากได้รับ แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ก็ไม่เข้าเกณฑ์เช่นกัน

สำหรับเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1.5 ล้านโดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer)

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยโควิด ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน Hospitel หรือปฏิบัติงานข้องเกี่ยวกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด

มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลระบบกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) ว่าได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ระบุว่าเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และยังไม่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็นเข็มกระตุ้น

2.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่เข้าเกณฑ์รับวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) ในล็อตนี้

ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แล้ว

ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac 1 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็ม

ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca มาเพียง 1 เข็ม

ได้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยโควิด ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน Hospitel หรือปฏิบัติงานข้องเกี่ยวกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด

มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลระบบกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) ว่าได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ระบุว่าเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และยังไม่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็นเข็มกระตุ้น

2.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่เข้าเกณฑ์รับวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) ในล็อตนี้

ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แล้ว

ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac 1 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็ม

ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca มาเพียง 1 เข็ม

ได้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆ

การดำเนินการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีหลักเกณฑ์ดังนี้

จัดสรรเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น ไม่มีเริ่มเข็ม 1

สำรวจจำนวนผู้ต้องการฉีดวัคซีน Pfizer ในแต่ละจังหวัด โดยดูจากจำนวนรายชื่อที่ส่งมาจากแต่ละโรงพยาบาล/จังหวัด

การกระจายและจุดให้บริการวัคซีน Pfizer

76 จังหวัด ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลที่กำหนด

กรุงเทพมหานคร ประสานสำนักอนามัย เพื่อส่งวัคซีนไป ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่กรมควบคุมโรคกำหนด

4.ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งแสดง/ประกาศจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส

Related Articles

Back to top button