หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

รพ.จุฬาลงกรณ์ ประกาศด่วน

เมื่อเวลา 11.50 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการวัคซีนเต็มจำนวน ตามที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับจัดสรรแล้ว

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจลงทะเบียนรับบริการวัคซีนป้องกันcv-19 และทางโรงพยาบาลฯจะนำแจ้งข่าวสารการเปิดให้บริการวัคซีนต่อไป

เต็มจำนวนมาก

เต็มจำนวนมาก

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button