หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

งามไส้ ผู้ป่วยใหม่นนทบุรี 2 รายไม่ให้ข้อมูล รายหนึ่งเป็นข้าราชการ สนง.ศาลยุติธรรม

เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 7 เมษายนศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เเจ้ง timeline ผู้ป่วย รายที่ 347 และ 351 (รายที่ 231 และ 235 ของการระบาดรอบใหม่) จ.นนทบุรี ที่ตกค้างไม่เปิดเผย timeline ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน

รายที่ 231ชายไทย อายุ 52 ปี ที่อยู่ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ป่วยรายนี้ ทำงานบริษัทข้าวสารซาวด์ จำกัด ผู้ป่วยไม่ยอมให้ข้อมูล

รายที่ 235 ชายไทย อายุ 57 ปี ที่อยู่ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผู้ป่วยรายนี้ อาชีพรับราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ผู้ป่วยไม่ยอมให้ข้อมูล

ส่วนรายที่ 237 กับ 238 ซึ่งไม่ให้ข้อมูลเช่นกัน ได้เริ่มให้ข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่แจ้ง timeline

จากนั้นเวลา 23.00 น.วันที่ 7 เมษายน นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี ได้โพสต์ facebook ส่วนตัวกรณีมีผู้ติดโควิด19ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล ว่า กรณีนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558 เจ้าของประวัติทั้ง 2 ท่าน โปรดรีบเปลี่ยนใจให้ข้อมูล ก่อนจะบังคับใช้กฏหมาย

– มาตรา 45 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอำนาจ (1) ให้มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (มาตรา 45 (1)) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-728x383.jpg

เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 7 เมษายนศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เเจ้ง timeline ผู้ป่วย รายที่ 347 และ 351 (รายที่ 231 และ 235 ของการระบาดรอบใหม่) จ.นนทบุรี ที่ตกค้างไม่เปิดเผย timeline ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน

รายที่ 231ชายไทย อายุ 52 ปี ที่อยู่ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ป่วยรายนี้ ทำงานบริษัทข้าวสารซาวด์ จำกัด ผู้ป่วยไม่ยอมให้ข้อมูล

รายที่ 235 ชายไทย อายุ 57 ปี ที่อยู่ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผู้ป่วยรายนี้ อาชีพรับราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ผู้ป่วยไม่ยอมให้ข้อมูล

ส่วนรายที่ 237 กับ 238 ซึ่งไม่ให้ข้อมูลเช่นกัน ได้เริ่มให้ข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่แจ้ง timeline

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button